Traktör - İş Makinesi ve K Belgesi

24.02.2019 21:00

“F” Sınıfı Traktör Ehliyeti ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı: 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Araç sürme yetkisi: B1 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar: Lastik tekerlekli traktör kullanabilirler.

Geçerlilik süresi: 10 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 >>Detaylı Bilgi: 

F – Traktör Ehliyeti

1.       17 yaşını bitirmiş, 18 yaşından gün almış olması,

2.       En az ilkokul mezunu olması,

3.       Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olması,

4.       Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak

5.       Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olması zorunludur.

6.       F sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir.“G” Sınıfı İş Makinası Sürücü Belgesi ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı: 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Araç sürme yetkisi: B1 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M tipindeki araçları da sürebilmektedir. G sınıfı iş makinesi operatör belgesini alan kursiyerin trafiğe çıkması için aldığı ehliyettir. B ya da diğer ehliyetler varsa G sınıfı almaya gerek olmayıp direkt alınan operatör belgesi ile trafikte ehliyete G olarak işlenir. 

Kullanıldığı araçlar: İş makinesi türündeki motorlu araçlar.

Geçerlilik süresi: 10 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 >>Detaylı Bilgi:

G – İş Makinesi Sürücü Belgesi

1.       G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

2.       G sınıfı sürücü belgesi alacakların 19 yaşından 1 gün almış olması.

3.       G sınıfı sürücü belgeleri 10 yılı geçicince değişir.

4.       Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

5.       26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

6.       Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

7.       Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

8.       Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

9.       Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması  zorunludur.

10.   G sınıfı sürücü belgesi ile M sınıfı araçlar kullanılabilir.

11.   G sınıfı sürücü adayı önce kullanacağı makine için iş makinesi kursundan makineye ait operatör belgesi alıp ardından G sınıfı için başvurduğundan bu belge ile sadece trafik ve ilkyardımdan sınava girecektir.

Sosyal Medya