Trafik Tanzim Grubu İşaret Levhaları

19.02.2019 21:00

TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU)


Yol Ver: Ana yol-tali yol kavşaklarında, tali yoldan kavşağa yaklaşmakta olan sürücülerin gerekmediği durumlarda kavşakta durmaksızın, anayolda seyretmekte olan araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir.


Dur: Sürücülerin bir kavşağa girmeden önce durarak kavşaktaki Bütün araçlara yol vermeleri gerektiğini belirtir. Bu işaret levhası aynı zamanda kontrolsüz bir demiryolu geçidinden geçmeden önce söz konusu olan durma mecburiyetini belirtmek için de kullanılır.


Karşıdan Gelene Yol Ver: İki yönlü trafik akışının zor ya da imkansız olduğu dar yol kesimlerinde öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu belirtir.


Girişi Olmayan Yol:  Her türlü taşıt girişinin yasak olduğu yolların girişlerinde kullanılır ve normal olarak işaretin konulduğu yolun karşı yönden tek yönlü trafiğe ayrılmış olduğunu belirtir.


Taşıt Trafiğine Kapalı Yol: Yolun her iki yöndeki taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Sadece yaya trafiğine açık yolların girişlerinde kullanılır.


Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol: Spetsiz motosikletler ve motorlu bisikletler dışındaki her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.


Motosiklet Giremez: Motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.


Bisiklet Giremez: Bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Bisiklet girişinin diğer trafik tehlikelerine sebep olacağı veya motorlu taşıt trafiği açısından tehlikeler oluşturabileceği durumlarda kullanılır.


Motorlu Bisiklet Giremez: Yol ve caddelere motorlu bisiklet girişinin yasak olduğunu bildirir.


Kamyon Giremez: Kamyon (azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan yük taşıtları) girişinin yasak olduğunu bildirir.


Otobüs Giremez: Otobüs girişinin yasak olduğunu bildirir.


Treyler Giremez: Bir römork çeken motorlu taşıt girişinin yasak olduğunu bildirir.


Yaya Giremez: Yayaların girmesinin yasak olduğunu bildirir. Sadece yayaların girmesinin özellikle tehlike arz edebileceği otoyol-kaldırımı bulunmayan çok şeritli yollar-yaya girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır.


At Arabası Giremez: At arabası girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

 

El Arabası Giremez: El arabası girişinin yasak olduğunu bildirir.

 


Traktör Giremez: Tarım traktörünün girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

 
Belirli Miktardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve/veya parlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

 

 

Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Tehlikeli madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

  

 Belirli Miktardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez: Belirli miktardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğu yol girişlerinde kullanılır.

 


Motorlu Taşıt Giremez: Bisikletliler ile hayvanlar tarafından çekilen araçlar hariç motosikletler ve motorlu bisikletler de dâhil her türlü motorlu taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.

 


Taşıt Giremez: Motorlu bisiklet ve el arabası dışındaki her türlü taşıtın girmesinin yasak olduğunu bildirir.


Genişliği ...... m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam genişliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 


Yüksekliği  ...... m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam yükseliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 


Uzunluğu...... m.den Fazla Olan taşı Giremez: Toplam uzunluğu levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıt ve katarların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 


Dingil Başına ...... Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez:  Tek dingil başına levhada yazılı olan tondan fazla yük düşen araçların girişinin yasak olduğunu bildirir. Bu işaret levhası izin verilen dingil ağırlığının yasada belirtilmiş normal ağırlıktan daha az olmasının zorunlu olduğu yollarda kullanılır.


Yük Ağırlığı ...... Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez: Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların girişinin yasak olduğunu bildirir.

 

 

Öndeki Taşıt ....... m.den Daha Yakın Takip Edilemez: Yol ve trafik koşullarının taşıtlar arasında belli bir mesafenin korunmasını gerektirdiği ve taşıtların yol üzerindeki boyuna dağılımın kritik olduğu kesimlerin başlangıcına konulur.(Gevşek malzeme-kaygan yol vb.)Sağa Dönülmez: Sağa dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sağa dönüş asli kusur sayılır.  
 


Sola Dönülmez: Sola dönüşlerin yasak olduğunu bildirir. Sola dönüş asli kusur sayılır. 

 


U Dönüşü Yapılmaz: U dönüşü yapmanın yasak olduğunu bildirir. U dönüşü yapmanın uygunsuz olduğu kavşaklarda kullanılır. U dönüşü yapmak asli kusur sayılır. 

 

 

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır: Öndeki aracı geçmenin tehlikeli olduğu yerlerde (yaya, okul geçidi, kavşak vb.), görüşün kapalı olduğu dönemeçlerde sollama yapılmasını  önlemek amacıyla bütün yollarda yolun her iki tarafında da kullanılmalıdır.
 

 

Yük Taşıtlarının Öndeki Taşıtı Geçmesi Yasaktır: İzin verilen azami ağırlığı 3.5 tonun üzerinde olan yük taşıtlarının öndeki aracı geçmesinin yasak olduğunu bildirir. Otomobiller için geçmenin sorun oluşturmadığı fakat yük taşıtlarının geçme yapmakta zorlanacağı ve sorun teşkil edeceği yerlerde kullanılır. (Dik ve uzun rampalar vb.) 

 

   
Azami Hız Sınırlaması: Uyulması gereken hız sınırını bildirir. Hız sınırının değiştiği her noktada kullanılması gerekir. Bu tür bilginin kavşaktan sonra verilmesi gerekir.
 

 

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır: Bir kazadan kaçınma durumları hariç, sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu bildirir.Gümrük - Durmadan Geçmek Yasaktır: Sürücülerin gümrük işlemleri için durmak zorunda olduklarını bildirir. Ayrıca polis ve askeri kontrol noktalarında kullanılabilir. Bu halde gümrük yazısı yerine "Kontrol(Control)" kelimesi kullanılmalıdır.

 

 

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu: Daha önce yapılmış olan yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir.

 

 

Hız Sınırlaması Sonu: Daha önce uygulanmış olan hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir. Bu levhadan sonra yolun durumuna uygun yasal hız limitinin geçerli olduğu anlaşılır.

 


Geçme Yasağı Sonu: Öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir.

 

 

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu: Kamyonlar için konulan öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Yasaklamanın sona erdiği noktayı belirtmek için kullanılır.


  Sağa Mecburi Yön                SolaMecburi Yön
  İleri Mecburi Yön                  İleri ve Sağa Mecburi Yön 
 İleri ve Sola Mecburi Yön    Sağa ve Sola Mecburi Yön  
  İleri Sağa Mecburi Yön       İleri Sağa Mecburi Yön

Sürücülerin levha üzerinde belirtilen istikameti takip etmek zorunda olduklarını bildirir.Sağdan Gidiniz:  Taşıt yolu üzerinde bulunan fiziki ayırıcı ve adaları bildirmek ve sürücülerin bu kesime çarpmalarını önlemek amacıyla ayırıcı ve adaların başlarında kullanılır. Bu işaret levhasının kullanılması, aksine bir işaret yoksa trafiğin sağa veya sola dönüşünü engellemez.

 


Soldan Gidiniz: Yapım, bakım ve onarım çalışmalarında, geçici nedenlerle trafiği ok yönünde yönlendirmek amacıyla kullanılır.

 


Her İki Yandan Gidiniz: Taşıt yollarının bir ayırıcı ile ayrılmış olmasına rağmen, bu yolların aynı yöndeki taşıt trafiğine ait olduğunu ve okların gösterdiği her iki yönden de gidilebileceğini belirtir.

 

 

Ada Etrafında Dönünüz: Dönel kavşaklarda izlenmesi gereken seyir yönünü gösterir. Dönel kavşağa açılan tüm yollarda bu levha bulunur. Dönel kavşağa giren araç sürücüsü dönel kavşak içersindeki araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekir.

 


Mecburi Bisiklet Yolu: Bisikletlilerin bisiklet yolunu kullanmak zorunda olduklarını ve diğer araçların aynı yolu kullanma haklarının olmadığını bildirir

 

 

 Mecburi Bisiklet Yolu Sonu:  Bisiklet yolunun sona erdiğini bildirir.

 


Mecburi Yaya Yolu:  Yayaların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca sürücülere, yaya yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir.

 

 

 Mecburi Yaya Yolu Sonu: Yaya yolunun sona erdiğini bildirir.

 


Mecburi Atlı Yolu: Atlıların bu işaretin konulmuş olduğu yolu kullanmak zorunda olduklarını bildirir. Levha ayrıca, diğer yol kullanıcılarına (yayalar hariç) atlı yolunu kullanma haklarının olmadığını bildirir. Mecburi Atlı Yolu Sonu: Atlı yolunun sona erdiğini bildirir.

 


Mecburi Asgari Hız: Otoyol veya benzer standarttaki yollarda levhada belirtilen hızdan daha düşük bir hızla seyir edilemeyeceğini bildirir.

 

 

Mecburi Asgari Hız Sonu: Daha önce uygulanmış olan asgari hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir.

 


Zincir Takmak Mecburidir: Çekiş tekerleklerinin en az ikisine zincir takmanın zorunlu olduğunu bildirir.
 


Zincir Takmak Mecburiyetinin Sonu: Zincir takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirir.

 

      

Tehlikeli Madde Taşıyanlar İçin Mecburi Yön Levhaları:

 Taşıt yollarının bir ayırıcı ile ayrılmış olmasına rağmen, bu yolların aynı yöndeki taşıt trafiğine ait olduğunu ve okların gösterdiği her iki yönden de gidilebileceğini belirtir.

 

  Trafik Tanzim Grubu İşaret Levhaları

Sosyal Medya